Individuele therapie ~ loopbaancoaching

Op deze pagina treft u informatie over Integrale individuele therapie en loopbaancoaching.

Het onderscheid dat ik maak in individuele therapie en coaching, ligt met name op
het terrein dat belicht wordt. Bij individuele therapie gaan we een slag dieper waarbij uw persoonlijke omstandigheden (heden en verleden) uitgediept worden, bij coaching staan de vraagstukken op het  gebied van werk en uw persoonlijke ontwikkeling centraal.  Voor
psycho-somatische en stress / burnout klachten kunnen tevens ayurvedische therapeutische behandelingen een onderdeel van het behandelplan vormen.

Waarom Individuele Therapie?
U ziet het even helemaal niet zitten en u besluit om eens naar uw eigen gedrag en situatie te kijken. U stelt uzelf allerlei vragen: Waar komt dit gedrag vandaan? Wat kan ik doen om beter met deze situatie om te gaan? Wat maakt het in mij dat ik mij in een dergelijke situatie ongelukkig voel? Soms is het prettig om samen met een onafhankelijke deskundige deze ontdekkingstocht te maken. Dit kan zowel op individuele basis als binnen uw relatie.

Samen met u kijk ik naar uw waarden, overtuigingen, vaardigheden en capaciteiten. Dit zijn allemaal factoren die uw gedragingen bepalen. Ik geloof zelf niet in het veranderen van mensen. In mijn overtuiging veranderen mensen niet, maar leren zij slechts bij! Ik wil u graag helpen om uw palet van gedragingen verder uit te breiden, waardoor u zelf betere keuzes kunt maken.

Waarom Loopbaancoaching?
Past deze baan nog wel bij mij? Hoe ga ik om met een conflict op mijn werk? Welke vervolgstap wil ik maken in mijn carrière? Hoe kan ik mij verder ontwikkelen en ontplooien binnen mijn huidige baan? Vragen waar een ieder wel eens mee wordt geconfronteerd of over mijmert.

Loopbaancoaching speelt een steeds grotere rol in werksituaties. Het is een manier om talenten aan te boren en te ontwikkelen.

Coaching op zakelijkheid en bezieling is het resultaat dat voor u op maat uitgekristalliseerd is waarbij de congruentie tussen uw denken en voelen het uiteindelijke doel is.

Ik geef geen dwingend advies, maar bekijk met u, op basis van gelijkwaardigheid en in onderlinge interactie, uw situatie. Het samen analyseren van de situatie en het verkennen van de oplossingen staan centraal.

Loopbaancoaching / coaching is door de overheid helaas niet vrijgesteld van BTW, coaching is derhalve belast met 21% BTW.

Inmiddels heb ik een brede en ruime ervaring als integrale therapeute en (loopbaan)coach. Naast particuliere cliënten heb ik voor verschillende profit en non-profit organisaties gewerkt, zoals UPC, ING, ANWB, Nationale Nederlanden,  Pentascope, Universiteit Utrecht, Ahold, Stichting Perspektief, TU Delft, Montessori Onderwijs, De Vrije School, GPO/LEV, In-Holland, HSV Den Haag, AstraZeneca, NWO, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Raad voor de Kinderbescherming, Erasmus MC.

Reacties zijn gesloten.