Ayurveda

Ayurveda wordt gezien als het oudste gezondheidssysteem dat reeds 5000 jaar geleden in het oude India ontwikkeld is. Ayurveda staat voor een natuurgerichte levens- en geneeswijze voor geestelijke en lichamelijke gezondheid, het geeft handreikingen om op een gezonde, inspirerende en gelukkige manier door het leven te kunnen gaan. Vertaald  vanuit het Sanskriet betekent ayurveda: kunst of wetenschap van het leven, een wetenschap waarbij de mens in zijn totaliteit benaderd wordt.

Volgens de ayurveda is ieder mens uniek, elk mens wordt geboren met een eigen constitutie (blauwdruk of gesteldheid), een unieke combinatie van de 5 basiselementen ether, lucht, vuur, water en aarde. Deze constitutie (inclusief onze genetische bepalingen) vormt de basis voor het leven en de gezondheid. Zolang we leven conform onze blauwdruk, blijven we in balans. Op het moment dat de balans zoek raakt en deze onbalans langdurig aanhoudt kunnen er klachten ontstaan en kunt u ziek worden.

De 5 elementen vormen samen de 3 basis-energieën in ons lichaam: Kapha, Pitta en Vata. Iedereen heeft deze 3 basis-energieën in zich, zij het in een andere samenstelling. Zo heeft de een de dominantie in de Pitta (de temperamentvolle mensen onder ons) en de ander meer Kapha (de stabiele mensen, de rotsen in de branding) of Vata (de beweeglijke mensen). Meestal hebben we 1 of 2 dominante en een minder dominante energie in onze constitutie waarmee we geboren zijn. Vanuit ayurveda is deze constitutie een belangrijk gegeven, bij de verschillende constituties horen verschillende leef- en voedingspatronen die u gezond kunnen houden.

* Kapha staat voor de combinatie van de elementen aarde en water en is de bio-kracht van voeding, groei en stabiliteit;
* Pitta staat voor de combinatie van de elementen water en vuur en is de bio-kracht van metabolisme en transformatie;
* Vata staat voor de combinatie van de elementen ether en lucht en is de bio-kracht van beweging en communicatie.

PsyVeda - tridosha - vata - pitta - kapha

Reacties zijn gesloten.