Vergoeding & Klachtenprocedure

Prettig is het voor u te weten dat ik een geregistreerde Ayurvedische Therapeute ben, geregistreerd bij de beroepsvereniging VBAG. Dit betekent naast een kwaliteitsborging ook de mogelijkheid om bij een klacht, een procedure te starten via de onderstaande klachtenregeling.

Klachtenregeling:

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken.

Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie Zorggeschil.

Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG:

Mijn lidmaatschap bij de VBAG betekent ook dat er de mogelijkheid bestaat tot een (gedeeltelijke) vergoeding van de therapeutische behandelingen. Afhankelijk van uw zorgpolis kunt u in aanmerking komen voor deze (gedeeltelijke) vergoeding.

Daarnaast ben ik geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). De RBCZ sluit contracten met zorgverzekeraars zodat uw behandelingen mogelijk (gedeeltelijk) worden vergoed.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de behandelingen vergoed te krijgen:

  1. via uw aanvullende ziektekostenverzekering
  2. via uw werkgever
  3. via Persoonsgebonden budget

ad 1. Via uw aanvullende verzekering

Alle therapeutische behandelingen komen in aanmerking voor vergoeding indien u aanvullend verzekerd bent. Deze vergoeding is afhankelijk van uw individuele ziektekostenpolis. De vergoeding van de behandelingen gaat niet ten laste van uw eigen risico van € 385,- (wettelijk eigen risico voor de basisverzekering gesteld door de overheid).

Een overzicht van ziektekostenverzekeraars die de behandelingen uit de aanvullende verzekering vergoeden treft u aan op:

Verzekeraars VBAG. Het is mogelijk dat uw ziektekostenverzekeraar niet op deze lijst vermeld staat en dat de behandeling toch in aanmerking komt voor vergoeding. Graag adviseer ik u om te alle tijde contact met uw ziektekostenverzekeraar op te nemen om de vergoedingsmogelijkheden na te vragen.

ad 2. Via uw werkgever

Een andere mogelijkheid is dat uw werkgever een gedeelte of het geheel van de behandeling vergoedt. Dit is vaak het geval als u door uw klachten uitvalt en niet kunt werken bv stress of burn-out klachten. Overleg met uw werkgever wat hierin de mogelijkheden zijn. PsyVeda kan een behandelplan op maat opstellen en dit in een gesprek toelichten.

ad 3. Via Persoonsgebonden budget

De verschillende therapievormen en adviezen kunnen ook uit een persoonsgebonden budget (PGB) betaald worden onder de noemer “persoonlijke begeleiding”. Een PGB is een geldbedrag waarmee u zelf zorg en begeleiding kunt inkopen. Om in aanmerking te komen voor een PGB moet er een indicatie gesteld zijn door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Deze kunt u of uw verzorger zelf aanvragen. Kijk ook voor meer informatie op de website voor PGB.

Ter volledigheid: Coaching/loopbaancoaching, Relatietherapie/relatiecoaching en Mindfulnes/hartcoherentie (veerkracht/stressreductietraining) zijn door de overheid helaas niet vrijgesteld van BTW, deze worden belast met 21% BTW en worden hierdoor ook meestal niet vergoed door uw ziektekostenverzekeraar.

Reacties zijn gesloten.